×

Warunki korzystania z serwisu

Firma Bomet utrzymuje witrynę internetową www.bomet.pl do celów informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych.

Niniejsza witryna internetowa firmy Bomet jest udostępniana zgodnie z poniższymi warunkami. Otwarcie i korzystanie z tej witryny oznacza zaakceptowanie tych warunków.

  1. Dostęp do strony jest dozwolony czasowo i firma Bomet zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści i formy strony internetowej w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Firma Bomet nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna przez dowolny okres.
  2. Prawa, tytuły własności i prawa do czerpania korzyści ze wszystkich praw autorskich dotyczących tekstu lub grafiki w dowolnym oprogramowaniu zawartym w obrębie niniejszej witryny stanowią własność lub podlegają licencji firmy Bomet. Bez pisemnej zgody firmy Bomet nie wolno w żaden sposób publikować, kopiować czy rozpowszechniać zawartych tutaj materiałów. Firma Bomet nie gwarantuje, że wykorzystanie przez odwiedzającego zawartych tutaj informacji nie będzie stanowiło naruszenia praw stron trzecich, które nie są powiązane z firmą Bomet.
  3. Nie wolno wykorzystywać nazwy oraz logo Bomet w materiałach reklamowych w zakresie rozpowszechniania tych informacji bez właściwej, wcześniejszej zgody firmy Bomet zawartej na piśmie.
  4. Użytkownik może udostępniać link do strony pod warunkiem, że czyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie wykorzystuje ani nie szkodzi reputacji firmy Bomet, lecz nie może udostępniać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę współpracy, akceptacji lub poparcia z naszej strony, jeśli nie ma to miejsca.
  5. Tam, gdzie strona internetowa firmy Bomet zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, linki te są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Bomet nie ma kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.
  6. Firma Bomet przetwarza informacje o użytkowniku zgodnie z udostępnioną polityką prywatności. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie.
  7. Za nieprzestrzeganie Warunków korzystania ze strony internetowej użytkownik będzie odpowiadał zgodnie z obowiązującym prawem polskim.