×

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) stosowanego od 25.05.2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Pragniemy przekazać, iż Bomet Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 07-100 Węgrów, ul. Berka Joselewicza 2 jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że spółka odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym Bomet Sp. z o.o. Sp. Komandytowa dostosowała swoje działania do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, realizacji zamówienia oraz wszelkich innych działań na zlecenie Klienta. Dodatkowo jako Spółka podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych jak np. ustawodawstwo podatkowe oraz inne regulacje mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom czy działanie w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), co skutkuje przetwarzaniem danych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawienia oraz prawa do odwołania zgody w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem podanych danych z bazy kontrahentów Bomet Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 07-100 Węgrów, ul. Berka Joselewicza 2 oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia. Ponadto macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora, o ile jest technicznie możliwe. Macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej od 25.05.2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki oraz osobom działającym z ich upoważnienia. Do tych podmiotów należą podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi transportowej. Podmioty te przetwarzają dane tylko i wyłącznie na zlecenie Spółki i na podstawie zawartych umów.

Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywać się przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z zawartych umów, zleceń i regulacji prawnych do czasu wypełnienia uzasadnionych interesów Spółki lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawne przesłanki do dalszego przetwarzania danych.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w siedzibie Spółki. Zapraszamy do kontaktu.