×

Serwis

Wspieramy klientów w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.

Gwarancja na nasze maszyny wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są poprzez formularz.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji usługi serwisowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W okresie gwarancyjnym naprawiamy wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.

Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania maszyny niezgodnego z instrukcją obsługi i z jej przeznaczeniem,
  • uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych, za które nie ponosimy odpowiedzialności,
  • maszyn, u których stwierdzono wprowadzone zmiany konstrukcyjne.

Kontakt z działem serwisu:

Grzegorz Jaczewski
+48 25 792 38 88 nr wew. 113
grzegorz.jaczewski@bomet.pl

Zgłoszenie serwisowe

Załączniki:

Zgłoszenie reklamacyjne niezawierające poprawnie wypełnionego formularza, zdjęć uszkodzonej maszyny oraz zdjęcia tabliczki znamionowej może nie zostać rozpatrzone.