×

Głębosze Musca (głębokość robocza do 45 cm)

Głębosze Musca przeznaczone są tylko do głębokiej uprawy gleby bez naruszenia jej wierzchniej warstwy, spulchniają i napowietrzają glebę do głębokości pracy ok. 45 cm

Głęboszowanie zrywa „podeszwę płużną” tym samym przywraca normalne stosunki wodno-powietrzne w glebie. W tej uprawie nie następuje mieszanie się powierzchniowej i głębokiej warstwy gleby. Zabieg należy stosować najlepiej bezpośrednio po zbiorach, gdy gleba jest przesuszona.

Maszyna może być również stosowana do przygotowania gleby przed sadzeniem drzew owocowych, krzewów jagodowych oraz roślin głęboko korzeniących się.

Wszystkie głębosze wyposażone są w solidną ramę. Zęby głębosza zabezpieczone są przed uszkodzeniem śrubą ścinaną. Ponadto zęby wyposażone są w wymienne redlice oraz "kreta", który wykonuje dodatkowe spulchnienie w głębokich warstwach gleby.

Maszynę można dodatkowo wyposażyć w koła kopiujące oraz zgrzebło. Koła kopiujące służą do ustalania głębokości roboczej maszyny. Zgrzebło rozgrabia i wyrównuje powierzchnię wypiętrzonej gleby, co ogranicza parowanie wody z gleby i przyspiesza wschody nasion osypanych podczas zbioru.

W ofercie dostępne są głębosze 1-zębowe, 2-, 3- i 4-zębowe. Rozstaw zębów wynosi 150 cm (2-zębowe) lub 75 cm (3- i 4-zębowe).

Symbol U476/2 U476/3 U476 U476/1
Ilość zębów (szt.) 1 2 3 4
Głębokość robocza (cm) do 45
Rozstaw zębów (cm) - 150 75 75
Szerokość zgrzebła (m) - 2,25 2,25 3
Masa maszyny (kg) 290 375 425 500
Masa maszyny z kołami (kg) 340 425 475 550
Masa maszyny ze zgrzebłem (kg) - 455 505 610
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) 24 / 32 47 / 64 71 / 96 94 / 128

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe